Pagrindinis|Tribūna|IEŠKO!
Turinys

Parašykite mums

Rask mus Facebook`e


Plepykla

Pilviškietiškas video

Šmtadienio, vykusio 2011-01-18 Santakos gimnazijoje, filmas.

Daugiau VIDEOfilmų.


Dabar užėję

Viso prisijungę: 3
Svečių: 1
Vartotojų: 2
denisemr4 , elviraxu18

Statistika


Pradinis » Straipsniai » Kultūrnamis » Spauda rašo.

Pilviškių gimnazija istoriją rašo jau devynis dešimtmečius

Dangyra APANAVIČIENĖ

Jubiliejaus renginiai 

Pilviškių miestelį praeitą savaitgalį sudrebino „Santakos" gimnazijos jubiliejiniai renginiai, į mokyklą sukvietę daug buvusių ir dabartinių pil­viškiečių bei svečių. Juk su šia 90 metų gyvuojančia švietimo įstaiga susijęs kone kiekvienos Pilviškių ir aplinkinių kaimų šeimos gyveni­mas: vienų vaikai ir anūkai kažkada ją lankė, kiti ir patys šioje mokyk­loje dirba ar dabar mokosi. Dvi dienas visi čia buvo laukiami, visiems užteko dėmesio ir šilumos. 

Penktadienį pasveikinti gimnazijos bendruomenės su brandžiu jubilieju­mi atvyko rajono vadovai, apskrities atstovai, gimnazijos bičiuliai, ko­legos ir kaimynai. O šeštadienis buvo skirtas buvusių mokinių ir moky­tojų susitikimams. 

Svečius gimnazija pasitiko išpuošta čia besimokančių vaikų ir pedago­gų darbais, sporto salėje išdėliotomis visų laidų nuotraukomis, koncer­tais, kurių metu pasirodė ir dabartiniai gimnazistai, ir buvę šokėjai, muzikantai, dainininkai. 

Į šventę – su dovanomis ir šiltais linkėjimais 

Penktadienį vykusios šventės metu į antikinės mokyklos motyvais parengtą meninę-koncertinę programą gražiai įsikomponavo gimnazi­jos direktoriaus Arūno Kiulkio pateikta šios ugdymo įstaigos istorijos apžvalga, pedagogų pasakojimai apie pasiekimus įvairiose mokslo sri­tyse bei popamokinėje veikloje, svečių sveikinimai. 

O jų sulaukta tikrai nemažai, ir visi atėjo ne tuščiomis rankomis. 

Rajono Savivaldybės vardu sveikinę meras Algirdas Bagušinskas bei Švietimo skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė dovanų atvežė muzikos centrą. 

Seimo nario Algirdo Butkevičiaus linkėjimus ir dovaną perdavė jo padė­jėjai Algirdas Neiberka bei Pilviškiuose mokęsis Irmantas Baltūsis. 

Taip pat sveikino Marijampolės apskrities viršininko administracijos Valstybinės švietimo priežiūros skyriaus vyr. specialistas Jonas Vaščė­ga, kolegos iš Kybartų Kristijono Donelaičio, Marijampolės Rygiškių Jo­no ir Šakių „Žiburio" gimnazijų, Antanavo pagrindinės mokyklos, aplin­kinių seniūnijų vadovai, šaulių, Pilviškių miestelio bendruomenės atsto­vai. 

Kaip ir paprastai per tokias šventes, pagerbti daug metų dirbantys ir pasižymėję darbuotojai. Meras A. Bagušinskas, įteikdamas apdovanoji­mus, sakė su didžiausiu malonumu ranką spaudžiantis ir padėkos raštą įteikiantis savo buvusiai mokytojai lituanistei Vidai Tamulaitytei. To­kius raštus iš rajono vadovo rankų gavo ir pradinių klasių mokytoja Al­dona Mikalauskienė, biologiją dėstanti Danutė Glambienė, istorikė Ra­mutė Kukienė, rusų kalbos mokytoja Dalia Arbašauskienė, direktoriaus pavaduotojos Valerija Rapulskienė, Skirmutė Juškevičienė, Danutė Va­liūnienė ir pats direktorius Arūnas Kiulkis. 

Gimnazija yra ir krašto istorijos dalis 

Gimnazijos direktorius A. Kiulkis, pristatydamas jubiliejų švenčiančią įstaigą, sakė, kad „mokykla yra krašto istorijos dalis". „Santakos" gimnazijos pradžia laikoma 1919 metai, kai spalio 27 dieną buvo atida­ryta progimnazija, veikusi iki 1949 metų ir išleidusi 24 laidas su 673 mokiniais. Vėliau ši švietimo įstaiga buvo reorganizuota į vidurinę mo­kyklą, o prieš dvejus metus – į gimnaziją. 

Direktorius prisiminė įdomiausius momentus iš šios mokslo šventovės gyvenimo. Pavyzdžiui, tai, kad progimnazijos metais čia kurį laiką bu­vo uždraustos dainavimo pamokos, nes jos neva „demoralizavo jauną­ją kartą". Įdomu ir tai, kad progimnazijoje buvo organizuojami kursai, kuriuos baigę žmonės galėjo dirbti kaimo mokytojais. 

1950 metais išleista pirmoji Pilviškių vidurinės mokyklos laida, kurioje buvo 23 abiturientai. Tačiau ne visi jaunuoliai tais metais gavo atesta­tus, nes kai kurie dėl „antisovietinės veiklos" buvo suimti pačioje mo­kykloje ir išvežti. 

1963-iųjų rugsėjį ugdymo įstaiga persikėlė į naujas patalpas, kuriose dabar sunkiai sutilpdami mokosi per 600 moksleivių, dirba per 60 pedagogų. Iš viso išleista jau 60 abiturientų laidų. 

Istorinius gimnazijos momentus direktorius iliustravo multimedijos ek­rane rodomomis nuotraukomis. Jis pasidžiaugė mokytojų ir mokinių pa­siekimais, ypač biologijos, technologijų bei kūno kultūros mokomųjų dalykų rezultatais, kurie žinomi visoje Lietuvoje. Taip pat vadovas džiaugėsi, kad nuo praeito rugsėjo gimnazistai pasipuošė uniformo­mis. „Gal tai turėjo įtakos ir pažangumui, nes jis pakilo 3 procentais?" – savęs ir salės šypsodamasis klausė direktorius. Jis sakė jau dabar su­kąs galvą, ką reikės sugalvoti kitą rugsėjį, kad pakiltų vaikų noras mo­kytis. 

Šventėje buvo prisiminti ir buvusieji gimnazijos vadovai, iš kurių bene ryškiausią pėdsaką paliko ilgametis tuomet dar vidurinės mokyklos di­rektorius Juozas Janušaitis, beje, nuoširdžiai padėjęs pasiruošti ir šiam jubiliejui. Šventės metu jis buvo apdovanotas gimnazijos direkto­riaus padėkos raštu. 

Prieš šventę buvo išleistas specialus laikraščio „Žingsniai" numeris, skirtas gimnazijos 90-mečiui, taip pat šiai progai skirtas lankstinukas – visa tai dovanų gavo į jubiliejų atvykę svečiai, gimnazijos bendruo­menės nariai.

null

Gimnazistų parodytoje programoje susipynė dabartinės ir antikinės mo­kyklos motyvai. 
Romo ČĖPLOS nuotr.Autorius:Dangyra APANAVIČIENĖ

Šaltinis: http://santaka.info/?sid=15772
Kategorija: Spauda rašo. |
Peržiūrų: 2479 | Komentarų: 2 | Raktažodžiai: gimnazija
Viso komentarų: 2
2009-11-23 Spam
2. Valius (Valius)
Dabartiniame pastate mokykla veikia nuo 1963 metų. Priešais stovinčiame mediniame pastate, taip vadinama "juodoji mokykla (kuriame tarybiniais laikais buvo bendrabutis) veikė nuo 1945 metų iki 1963 metų. Tuo pat metu veikė ir "baltoji mokykla" - prieškarinės valsčiaus valdybos pastate (tarybiniais laikais ten buvo ligononė). Tarp kitko 1931 metais buvo švenčiamas progimnazijos 60-metis. Manau, kad dabartinės gimnazijos vadovybei paprasčiausiai norėjosi "šventę švęst", ir greitai.

2009-11-23 Spam
1. Juozas
Pastatas (Mūrinis ir priešais medinis) gyvuoja gal 90 metų, o mokykla nuo 1777 m.

Komentuoti gali tik prisiregistravę vartotojai.
[ Registruotis | Įeiti ]
Paieška svetainėje

Duomenys
Šiandien:
Antradienis, 2019-10-22

Jūs esate Svečias
Vardas:
Slaptažodis:

Aptarkite svetainę


Reklama


IEŠKO!


„Tribūnoje” pasakoja


Nuorodos

Skydeliai

image

image

imageCreative Commons License