Pagrindinis|Tribūna|IEŠKO!
Turinys

Parašykite mums

Rask mus Facebook`e


Plepykla

Pilviškietiškas video

Šmtadienio, vykusio 2011-01-18 Santakos gimnazijoje, filmas.

Daugiau VIDEOfilmų.


Dabar užėję

Viso prisijungę: 6
Svečių: 2
Vartotojų: 4
juanaut11 , edwardna18 , kerryja60 , valarieby18

Statistika


Pradinis » Straipsniai » Kultūrnamis » Istorija

Dėl paminklo Opšrūtuose

Vincas TUMOSA

Šių metų birželio mėnesio pradžioje Lietuvos radijo tiesioginės laidos „Tarp Rytų ir Vakarų" vedėjui paskambinusi ponia Aleksandra reiškė priekaištą, kad apie jos kaime Opšrūtuose 1947 m. lapkričio 16 d. įvykdytą partizanų operaciją prieš rusų kolonistus niekas nekalba („Kodėl šito kaimo neminavoja niekas? Kodėl tuos žmones išžudė?"- įrašas iš transliacijos- aut.pastaba), kodėl nepagerbiami ten žuvusieji („...tai jie turėjo pašventinti tų žmonių kaulelius, kuriuos sušaudė"). Klausėja turėjo galvoje „Tauro" apygardos vado A. Baltūsio paminklo šventinimą jo žuvimo vietoje. Nežinau, ar ponia Aleksandra liko patenkinta studijoje buvusių svečių atsakymais. Ji tuo metu gyveno Opšrūtuose ir, kaip ji sakė: „...man buvo 15 metų, man reikėjo kruvinus čebatus jiems valyti po tų visų skerdynių"... Taigi ir pati buvo liudininkė ir matyt ši laisvės kovotojų akcija ją sukrėtė, o gal ir palietė. Todėl kiekvienas turi teisę reikšti požiūrį į įvykius. Tačiau negalima sutikti su klausimu "Kodėl šio kaimo neminavoja niekas? Kodėl tuos žmones išžudė?"

Į pirmąjį kodėl atsakyti galima nesunkiai. Sovietmečio spaudoje apie šį įvykį medžiagos buvo pateikta ne tiek jau mažai. Tuoj po jo rajono laikraštis „Pergalė" išspausdino prakeiksmų pilną straipsnį akcijos vykdytojams- tačiau labai abstraktų: neįvardijant nei priežasčių, dėl kurių tai atsitiko, nei pačių baudėjų, nei aukų vardų. Įdomiausia, kad straipsnis sąjunginėje „Pravdoje" informavo norinčius vykti apsigyventi Lietuvoje, kokie mirtini pavojai jų tykotų čia įsikūrusių. Apie Opšrūtų operaciją konkretesnių duomenų buvo pateikta dokumentų rinkinyje „Žudikai bažnyčios prieglobstyje" ir ateistiniame kino filme „Kryžiaus šešėlyje", kurie buvo pilni komunistinei ideologijai būdingų išpuolių prieš laisvės kovotojus.

Prasidėjus Atgimimui, Sąjūdžio spaudoje, tik jau iš kitų pozicijų jį vertino vietinė spauda („Pergalė"1990.02.03,"Dobilas" 1990. 10. 19 numeriuose). Partizanų vadas J.Lukša- Daumantas knygoje „ Partizanai" Opšrūtų operacijai skyrė visą skyrių kuriame aprašė partizanų prevencines priemone, o joms nepasiteisinus, pasirengimą, operacijos vykdymą ir pasekmes. Tai bene autentiškiausias liudijimas žmogaus, kuris tai sekė apygardos štabe, žinojo būsimų įvykių raidą.

Kai kurie straipsnių autoriai teigė, kad Jonas Brazys-Klajūnas „užvedė partizanus pamušt Opšrūtų", nes turėjo asmeninių sąskaitų su kolonistais. Tačiau tai buvo „Tauro" apygardos štabo suplanuota kovinė operacija prieš kaime buvusią agresyvią ir ginkluotą grupuotę, kurią buvo pavesta įvykdyti Žalgirio rinktinės vadui Vincui Štrimui-Šturmui. Medžiagos apie ją galima rasti knygose „Suvalkijos kovų aidai", „ Laisvės kovų archyvo" 23- je tome.

Taigi literatūros šia tema užtenka. Tik gal klausėjai ji neprieinama ar nepriimtina. Tiesa, buvo toks laikraštėlis „Mūsų rūpesčiai", kuri 1989m. 11 numeryje šią operaciją įvardijo , kaip „banditinio teroro aktą", kaip „buržuazinių nacionalistų įvykdytas skerdynes". Tačiau šiandien tokio šio įvykio traktavimo nesurasime, nors kai kas jų dar ilgisi. Istorijos ratas pasisuko, draugai.

Ponios Aleksandros klausimą, "kodėl juos išžudė?", reikėtų papildyti dar vienu: „kas dėl to kaltas?" Klausimo autorė žuvusiuosius neteisingai vadina vietiniais rusais. Jie sovietinės okupacinės valdžios buvo atgabenti į ištuštėjusius vokiečių ūkius, o kai kurios šeimos apgyvendintos pas lietuvius ūkininkus – Ambrasus, Brazius. Etniniu atžvilgiu atvykėliai buvo svetimi lietuviškai kaimo aplinkai ir joje nespėjo adaptuotis. Apylinkės valdžia atiteko ateiviams: tiek pirmininkas, tiek dešimtininkas buvo rusai. Vietiniai žmonės pasijuto pažeminti ir skriaudžiami, nes saviesiems valdžia teikė daug lengvatų. Per juos mėgino kurti žemės dirbimo kooperatyvą – pirminį kolchozo modelį. MGB (sovietinio saugumo) valsčiaus vadovybė daugumą jaunesnių vyrų apginklavo ir jie kaime sukūrė agresyvią ginkluotą grupuotę, skirtą gintis partizanų užpuolimo atveju. Tačiau šie ginkluoti žaliūkai vaikščiojo pas vietinius gyventojus reikalaudami maisto ar vodkos, kiti vagiliaudavo, o vieškelyje apiplėšinėdavo į turgų arba iš jo važiuojančius girininkus. Sumušė net atostogų į šį kaimą grįžusį raudonarmietį. Savo ginklus mėgo demonstruoti visur, net šauti į lubas susirinkimo metu, bepramogaudami ar besidrąsindami vakarais pašaudydavo. Dėl jų kaltės buvo sudeginti ūkininko M. Brazio ūkiniai pastatai. Nuo vyresniųjų neatsiliko ir mažieji: jie mokykloje konfliktuodavo su vietiniais vaikais, o grįžtančius namo prikuldavo.

Dėl naujųjų kolonistų daromų skriaudų vietiniai žmonės skundėsi valdžiai, bet atsako nesulaukė. Tada prašė partizanų, kuriuos tada laikė teisėtais savo gynėjais, pagalbos. Tačiau „Tauro" apygardos štabas neskubėjo bausti išsišokėlių: atliko žvalgybą, išsiaiškino kaltuosius, ėmėsi prevencinių priemonių. Tris kartus kaime išplatino atsišaukimus, kuriuose ragino svetimtaučius liautis persekiojus lietuvius. „Vizitavo" kai kurias šeimas, įsakydami išsikraustyti iš Lietuvos. „Tokie jūsų šlykštūs darbai mus priverčia imtis griežtų ir žiaurių priemonių prieš jūsų šeimas. Mes reikalaujame, kad vieno mėnesio laikotarpyje, kuo skubiausiai išsinešdintumėte iš Lietuvos. Tos šeimos, kurios nepaklausys, šio reikalavimo, bus sunaikintos nežiūrint lyties ir amžiaus skirtumo".

Tokie perspėjimai buvo ne tik signalas patiems atėjūnams, bet ir valsčiaus bei apskritie valdžiai. Tačiau ji nesiėmė protingų priemonių apsaugoti savo globojamų kolonistų ir paliko juos partizanų teismui. Buvo dar vienas griežtas įspėjimas- tai dviejų ruselių, atėjusių į Paežerių mišką malkauti, likvidavimas.

Kadangi partizanų reikalavimas buvo neįvykdytas, šie puolė kaimo sodybas kuriose buvo įsikūrę kolonistai. Kilo įnirtingas susišaudymas, gaisrai. Ginkluotieji apsigynė, žūčiai pasmerkę nesuspėjusius ar nesugebėjusius pasipriešinti.

Šios kovinės operacijos žiaurumas stelbė jos pozityviąją pusę ir kliudė istoriniam įvertinimui bei įamžinimui vietoje

 Ponia Aleksandra priekaištavo, kad šventinant paminklą "Tauro" apygardos vadui, nebuvo pašventinti Opšrūtų aukų kauleliai. Šiandien, kai praėjo 63 metai po tų įvykių ir istorija jų dalyvius suskirstė pagal kitokius kriterijus, mums jie telpa į dvi kategorijas – baudėjus ir aukas. Opšrūtuose veikę baudėjai po neilgo laiko taip pat tapo aukomis. Tik skiriasi nuo anų tuo, kad daugelio jų kauleliai guli užkasti be kapų ir kryžių, nepašventintoje žemėje, artimųjų nesurasti. Ir vieni, ir kiti jie tapo aukomis to nežmoniško laiko, kai okupantai prievarta ir smurtu keitė lietuvių gyvenimo būdą, į jų sąmonę bruko svetimas, melu pagrįstas idėjas, vertė gyventi kitaip. Tik Amžinybėje Viešpats gali sutaikyti aukas su jų baudėjais ir parodyti savo gailestingumą nekaltiesiems.

Jeigu bus statomas paminklas kaime, kurio žmonės nevienareikšmiškai vertina šį istorinį įvykį, jame tokia mintis turėtų atsispindėti. Norėdami išlikti objektyvūs ir teisūs prieš istoriją, paminklo kūrėjai ir statytojai neturėtų pamiršti čia žuvusių ir parodyti aukoms pagarbą.

Man atrodo, kad įrašas paminkle galėtų būti ir toks:

„Tauro" apygardos Žalgirio rinktinės partizanų 1947 m. lapkričio 16 d. kovinei operacijai, kuria buvo sustabdytas krašto kolonializavimas, atminti.

Čia žuvo 8 vyrai, 9 moterys, 14 vaikų.

Viešpatie, sutaikink Amžinybėje aukas ir jų baudėjus.

Būk gailestingas nekaltiesiems".

Autorius:Vincas TUMOSA

Šaltinis: http://www.pilviskiai.lt/publ/41-1-0-599
Kategorija: Istorija |
Peržiūrų: 2638 | Komentarų: 4 | Raktažodžiai: istorija
Viso komentarų: 2
2013-01-23 Spam
2. Juozas (Juozas)
Na, Opsrutuose tikrai pastatytas paminklas minetai partizanu operacijai pamineti...vertinti jo nesiimu, o Tauro apygardos vbado ir dvieju kiru partizanu zuties vietoje Gulbiniskiuose stovi kitas paminklas.

2012-02-24 Spam
1. pastabus
"kovinės" operacijos aukos: 8 vyrai,9 moterys,14 vaikų.

Komentuoti gali tik prisiregistravę vartotojai.
[ Registruotis | Įeiti ]
Paieška svetainėje

Duomenys
Šiandien:
Ketvirtadienis, 2019-06-20

Jūs esate Svečias
Vardas:
Slaptažodis:

Aptarkite svetainę


Reklama


IEŠKO!


„Tribūnoje” pasakoja


Nuorodos

Skydeliai

image

image

imageCreative Commons License