Pagrindinis|Tribūna|IEŠKO!
Turinys

Parašykite mums

Rask mus Facebook`e


Plepykla

Pilviškietiškas video

Šmtadienio, vykusio 2011-01-18 Santakos gimnazijoje, filmas.

Daugiau VIDEOfilmų.


Dabar užėję

Viso prisijungę: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0

Statistika


Pradinis » Straipsniai » Kultūrnamis » Istorija

Ką rašė „Lietuvos aidas” 1918 metais

2013-09-10

Vartydamas neseniai Krašto muziejaus įsigytą 1918 metų „Lietuvos Aido" komplektą, radau žinių ir iš tuomečio Vilkaviškio apskrities gyvenimo. Manau, jos būtų įdomios laikraščio skaitytojams. 

Kaizerinės Vokietijos okupuotoje Lietuvoje paskelbus Nepriklausomybės Aktą, „Lietuvos Aidas" atstovavo besikuriančiai valstybei. Tačiau plačiau rašyti apie jos gyvavimą, matyt, neleido karo metų vokiečių cenzūra. Pirmuosiuose laikraščio puslapiuose plačiau nušviečiami įvykiai Pirmojo pasaulinio karo frontuose, permainos Rusijoje po bolševikų perversmo. Iš laiko perspektyvos įdomiausia skaityti pranešimus rubrikose apie įvykius šalies periferijoje. 

Laikraštis informuodavo apie kultūrinio gyvenimo atgimimą. Miesteliuose ir kaimuose steigėsi lietuviškos mokyklos, vyko kultūriniai renginiai. Labai populiarūs buvo provincijoje rengiami mėgėjų vakarai, vakariniai kursai. Ypač daug žinučių šiomis temomis išspausdinta antroje 1918 metų pusėje. 

Skaitytojams pateiksiu „Lietuvos Aido" publikacijų santraukas, atspindinčias 1918 metų įvykius Vilkaviškio apskrityje. Šįkart tai, ką laikraštis rašė rugsėjo mėnesį (žinučių kalba ir stilius netaisyta). 

Pajevonys. Liepos mėnesio pabaigoje trijų kaimų žmonės, Kunigiškių vedami, rengia būsimų vakarinių kursų naudai vakarą. Tik viens vargas tebėra. Vienas kitas būras ne tik rengėjams pritarti nenori, bet juos pašiepia. 

– Ką jie, mukeriai, daro? Pažiūrėsit, perkūnas į juos trenks! Įsimaukę baltakės, ūkininkai visokiais būdais išjuokia protingesnių sumanymus. Gėda, jums, Vyrai! Jei patys apytamsoje graibotės, netrukdykit kitiems šviesa naudotis. 

Lankeliškiai. Birželio 23 d. tuojau po pamaldų buvo parapijonų susirinkimas rinkti atstovams į būsimas Lietuvos Nepriklausomybės iškilmes Vilniuje. Pirmiausia susirinkime buvo matyti, kad mažai tedalyvauja moterų. O juk ir joms turėtų lygiai rūpėti atgimstančios tėvynės vargai ir reikalai. Susirinkimo pirmininkas kunigas Grajauskis paaiškino iškilmių reikšmę ir nurodė, jog renkamieji delegatai bus iškilmėse kaip ir lietuvių tautos atstovai. Išrinkti delegatais ūkininkas K. Pautienius ir studentas Kl. Arminas. Vėliava pasirūpinti išrinkta komisija iš 5 žmonių. 

Vilkaviškis. Rugpjūčio 4 d. vaidino „Kerštinga meilė" ir „Abejotina ypata", pasižymėjo pats režisierius ir mėgėjų vaidintojų kuopelės kūrėjas S. Bartininkaitis. Dainavo V. Narkevičiaus choras. Virš programos du vyriuku pasakė nevykusį dialogą, kuriuo užgavo klausytojus ir pagadino šiaip jau gražų ir sumaningai sutaisytą vakarą.

Būdviečiai. Liepos 7 d. Vilkaviškio apskr. vaidino „Ant bedugnės krašto". Vargonininko Pesio choras padainavo dainų. Pinigai skiriami kaimo mokyklai. Tai gal pirmasis šiame pasienio kampelyje protingas pasilinksminimas. Kitas korespondentas mini, kad vaidinimas buvęs silpnas. 

Vilkaviškyje septintas iš eilės karo metu vakaras. Vaidino „Švarką ir milinę", trijų veiksmų vaizdelį, mokytojo Plečkaičio vedamas choras padainavo dainų ir Lietuvos himną pradžioje ir pabaigoje. Pelnas labdarybės tikslams. 

Pilviškis. Prieš karą buvo čia keletas lietuvių krautuvių, arbatinė, įvairių draugijų. Šiandieną ji tik viena „Žiburio" draugija težybso. Pamažėle pradeda jau keltis iš po griuvėsių, stato ir taiso trobas. 

Krautuvėse viešpatauja vieni žydai, imdami nuo žmonių kainas už parduodamas prekes, kiek tinkami. Daug žalos žmonėms daro čia vietinė smuklė, kur ne vienas girtuoklėlis prageria paskutinį skatiką. Smuklei reikalinga degtinė ir jos pagamina ir pristato visoki slaptieji bravarai. Grūdai čia labai brangūs, nes jų daug superka bravarų savininkai. Paskutiniu metu parvažiavo į Pilviškius keletas lietuvių, inteligentų iš Rusijos, jų tarpe vienas daktaras ir felčeris. Tikimasi, kad apmiręs per karą vietos kultūrinis gyvenimas bus veikiai atgaivintas, padedant šviesuomenei ir šiaip jau geros valios žmonėms. Pasaulio žiniomis mūsų žmonės labai įdomauja skaitydami daugybę laikraščių. 

Keturvalakiai. Per praeitą mėnesį Keturvalakių Liaudies namuose buvo suvaidintas „Švarkas ir milinė". Vaidino, matyti, žmonės scenoje patyrę. Neįstabu, kad žiūrėtojai didžiausio pasitenkinimo reiškė. Aistetikos žiupsnį gavo kiekvienas. Šis sodžiaus vaidinimas ir dar atliktas gražiai išpuoštuose Liaudies namuose, kai kuriais žvilgsniais pralenkė ir „miesto sceną". Pelno 348 markių paskirta „Žiburėliui". 

Aukos. A. A. Petro Kriaučiūno (1850–1916 m.), Marijampolės gimnazijos mokytojo kūnas yra palaidotas Jaroslavlyje, katalikų kapinėse, tam tyčia parengtame rūsyje, įdėtas į du karstu – metalinį ir medinį, rūsis apskliaustas iš visų pusių lentomis. Ant kapo pastatytas medžio kryžius su lietuvišku parašu ir aptvertas dvieile medžio tvora. Kapo fotografija netrukus bus įteikta L. Mokslo draugijai. 

Jei giminės ryžtųsi kada pargabenti P. Kriaučiūno kūną į Lietuvą arba Jaroslavlyje statyti paminklą, tesiteikia tam tikslui iš velionies gerbėjų šią aukelę priimti. 

Pinigus priėmė studentas Antonius Endziulaitis, įteikti L. Mokslo Draugijai. 

Paruošė 
Antanas ŽILINSKAS, Vilkaviškio krašto muziejaus direktorius 
Autorius:Antanas ŽILINSKAS

Šaltinis: http://santaka.info/?sid=28749
Kategorija: Istorija |
Peržiūrų: 1413 | Raktažodžiai: Pilviškiai, istorija
Viso komentarų: 0
Komentuoti gali tik prisiregistravę vartotojai.
[ Registruotis | Įeiti ]
Paieška svetainėje

Duomenys
Šiandien:
Trečiadienis, 2018-11-21

Jūs esate Svečias
Vardas:
Slaptažodis:

Aptarkite svetainę


Reklama


IEŠKO!


„Tribūnoje” pasakoja


Nuorodos

Skydeliai

image

image

imageCreative Commons License