Pagrindinis|Tribūna|IEŠKO!
Turinys

Parašykite mums

Rask mus Facebook`e


Plepykla

Pilviškietiškas video

Šmtadienio, vykusio 2011-01-18 Santakos gimnazijoje, filmas.

Daugiau VIDEOfilmų.


Dabar užėję

Viso prisijungę: 9
Svečių: 8
Vartotojų: 1
robertfj60

Statistika


Pradinis » Straipsniai » Kultūrnamis » Apie Pilviškių kraštą.

V.Kudirkos Paežerių mokykla minėjo du jubiliejus
Lapkričio 22-osios, šeštadienio, vidurdienis Paežeriuose atrodė giedresnis, saulėtesnis, nes šviesių prisiminimų vedami į „savo mokyklą“ iš įvairių kraštų važiavo ir ėjo skirtingais metais su ja atsisveikinę buvusieji mokiniai. 
Dabartinė Paežerių pagrindinės mokyklos bendruomenė, surengusi mokyklos įkūrimo 140-ųjų metinių ir garbaus kraštiečio Vinco Kudirkos 150-ųjų gimimo metinių minėjimą, savo buvusius mokinius bei svečius sutiko pasipuošusi, parengusi kiekvienam po emblemą ir lankstinuką. Įvairių klasių mokiniai – šokėjai ir dainininkai – jiems dovanojo turiningą meninę programą. Su viena kita daina įsiterpė mokytojų ansamblis, kuriame dainavo ir mokyklos direktorė Vida Petkevičienė. 
Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Paežerių koplyčioje, jas aukojo Gižų parapijos klebonas Remigijus Veprauskas. Renginio pradžioje salėje tylos minute buvo pagerbti šioje mokykloje dirbusieji ir jau į Amžinybę išėjusieji mokytojai. Ekrane parodytos nuotraukos leido žvilgtelėti į tolimesnę ir artimesnę mokyklos istoriją, pamatyti jaunus mokytojus ir nusišypsoti savo vaikystei. 
„Čia, Paežeriuose, yra Vinco Kudirkos gimtinė, čia ilgus metus gyveno jo idėjų puoselėtojas mokytojas Stasys Ankevičius, todėl mes puikiai suprantame savo praeitį ir tai, ko norime, kur einame. Sudėtinga mūsų tautos istorija nulėmė nelengvą Lietuvos mokyklos formavimosi kelią, o mūsų kaimo mokyklėlė jau sutiko 140-ąjį rugsėjį, visą tą laiką tūkstančius savo auklėtinių vedusi ir tebevedanti tiesos, pažinimo ir vilties keliu. Nutolę per laiką, per erdvę, jūs sugrįžtate gimtinės tylos ir šilumos atsigerti. Tikiu, kad turite palikę savo medį, savo upę, net pakelės akmenį, net debesį, kurį į tėviškę atgena laisvas vėjas“, – sveikinimo kalbą pradėjo mokyklos direktorė Vida Petkevičienė. 
Po to, tarp meninės programos numerių, buvo daugybė sveikinimų – su gėlėmis ir dovanomis. Rajono Savivaldybės vicemeras J.Meškauskas pasidžiaugė tuo, kad susirinko beveik pilna salė skirtingų kartų žmonių. O tai reiškia, jog jie gerbia mokyklą ir mokytojus. Vicemeras keletui mokyklos darbuotojų – Onai Juškevičienei, Laimutei Dielininkaitienei, Renatai Sidaravičiūtei, Jonui Petkevičiui – įteikė mero padėkos raštus, o mokyklos direktorei – Savivaldybės atminimo medalį. 
Paežeriečius pasveikino Švietimo skyriaus vyr. specialistė, buvusi šios mokyklos mokinė Genovaitė Stanevičienė. Keletui mokytojų perduodama Švietimo skyriaus vedėjos padėkas, vyr. specialistė nepašykštėjo prasmingų žodžių, gražiai įvertindama apdovanojamą žmogų, jo nuopelnus, skleidžiamas naujoves. 
Pilviškių seniūnas Vytautas Judickas pasidžiaugė, jog malonu užsukti į mažą Paežerių mokyklą, nes visada čia gali pajausti puoselėjamą lietuviškumo dvasią. Rajono pagrindinių mokyklų vadovai – kolegos iš Alvito, Giedrių, Keturvalakių, Klampučių, Vilkaviškio, Žaliosios mokyklų – linkėjo paežeriečiams džiuginti savo stiprybe, šviesti išminties saule ir būti geriausiu pavyzdžiu vaikams. Mokyklos kolektyvą su švente sveikino Paežerių kaimo bendruomenės, tėvų komiteto atstovai. 
Renginio vedėjai – mokytoja Lina Skaisgirienė ir buvęs mokinys Rimantas Jablonskis pakvietė žodį tarti įvairiais periodais mokyklai vadovavusius direktorius bei šioje mokykloje dirbusius mokytojus. Ilgais plojimais buvo sutikti tie, kurie paliko mokyklos gyvenime, kolegų ir vaikų širdyse gilius pėdsakus, gražius prisiminimus. 
1950–1959 metais mokyklos direktoriumi dirbo Algirdas Mičiulis, 1959–1964 metais – Algirdas Černeckis. 1964 metais mokyklos direktoriumi buvo paskirtas Vytautas Grinius, 1990 metais jį pakeitė Donatas Dambrauskas, o nuo 1995 metų mokyklai vadovauja Vida Petkevičienė. 
Buvusių direktorių vardu kalbėjęs D.Dambrauskas sakė, jog džiugina tai, kad kiekvienąkart atvažiavęs į mokyklą randa ją gražesnę nei ankstesnį kartą, palinkėjo, jog nepristigtų mokytojų ir vaikų. Dvidešimt šešerius metus mokyklai vadovavęs Vytautas Grinius paklausė, ar yra salėje atsimenančių, kaip 1968 metų vėjuotą rudens dieną Paežerių stadione šventė 100-ąsias mokyklos metines? Ar yra tų, kurie atsimena, kaip šventė 120-ąsias metines, kaip kėlė vėliavą? O dabar jau švenčiamos 140-osios metinės! 
Ilgametis direktorius mokyklos muziejui padovanojo paties kompiuteriu sumontuotą paveikslą Vinco Kudirkos gyvenimo tema. Jis priminė, jog būsimasis poetas buvo pirmasis Paežerių mokyklos mokinys, tad nesinorėtų, kad kuris nors vaikas kada nors būtų paskutinis, ir linkėjo, jog mokykla išgyventų dar ne vieną dešimtmetį. 
„Paežeriai yra mano jaunystės dienos, pirmoji mano darbovietė, o į jaunystės vietas sugrįžti visada malonu ir džiugu.1959-ieji metai, kada pradėjau dirbti Paežeriuose, buvo tas laikas, kai žmonės jau šiek tiek atsigavo po stalinizmo. Tada spec. fonduose prisiliečiau prie V.Kudirkos „Varpo“, tada statėme paminklą V.Kudirkai... Bendrauta su šviesiais žmonėmis. Labai įstrigo tai, jog tokiame, atrodytų, užkampėlyje kaip Paežeriai rinkosi šviesesni, daugiau ir plačiau mąstantys žmonės nei tarybų valdžios aktyvistai“, – prisiminimais dalijosi A.Černeckis. 
Paežerių kaimo trijų skyrių mokykla buvo įsteigta 1868 metais. Valsčiaus daboklė ir mokykla – tokios skirtingos įstaigos tilpo po vienu stogu. Paežerių valsčiaus mokykla tuo metu buvo viena pirmųjų apskrityje. 
Paežerių mokykloje mokėsi nemažai žymių žmonių. Vienas iš pirmųjų mokinių buvo daktaras V.Kudirka, prozininkas A.Kriščiukaitis-Aišbė, knygnešys J.Rimša, skulptorius P.Rimša, istorijos mokslų daktarė M.Andziulytė-Ruginienė, geografijos mokslų daktaras profesorius K.Bieliukas, aktyvūs Amerikos visuomenės veikėjai A.Margeris, A.Petrika ir kiti. Paežeriečiai turi būti dėkingi A.Petrikai už tai, kad šis pirmasis pasiūlė, o vėliau ir rūpinosi V.Kudirkos muziejaus įkūrimu bei naujos mokyklos statyba. 
1997 metais mokykloje pradėjo veikti muziejus (įkūrėja – buvusi mokyklos direktorės pavaduotoja Lionė Kraulėdienė). Nuo 2005 metų muziejui vadovauja mokytoja J.Kiverienė. Čia sukaupta turtinga mokyklos ir krašto istorija. Nuo 1998 metų mokykla turi savo himną (žodžius sukūrė mokytoja V.Vosylienė, muziką – A.Vilkaitienė), herbą ir vėliavą. 
„Iki kitų susitikimų!“ – sakė lūpos ir spindinčios akys tų, kurie visada didžiavosi ir didžiuosis, jog mokėsi ne kur kitur, o Paežeriuose, Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės šauklio, tautinio himno autoriaus V.Kudirkos gimtojo krašto mokykloje. 


• Šiais mokslo metais Paežerių pagrindinėje mokykloje dirba 17 pedagogų, trys iš jų – mokytojai metodininkai, dvylikai suteikta vyresniojo mokytojo kategorija, visi pedagogai turi aukštąjį išsilavinimą. 

• Mokykloje yra dešimt klasių komplektų, mokosi 90 mokinių. 

• Nuo antros klasės vaikai mokomi anglų kalbos, veikia 14 papildomo ugdymo būrelių, juos lanko visi mokyklos mokiniai. Jie dalyvauja įvairiuose rajoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose.

null

Daug metų mokyklai vadovavo vyrai (iš kairės): Vytautas Grinius, Algirdas Mičiulis, Donatas Dambrauskas, Algirdas Černeckis, o dabar antrą dešimtmetį – Vida Petkevičienė.
Autorės nuotr.
Autorius:Birutė NENĖNIENĖ

Šaltinis: http://www.is.lt/santaka/?sid=11992
Kategorija: Apie Pilviškių kraštą. |
Peržiūrų: 2305
Viso komentarų: 0
Komentuoti gali tik prisiregistravę vartotojai.
[ Registruotis | Įeiti ]
Paieška svetainėje

Duomenys
Šiandien:
Antradienis, 2020-09-29

Jūs esate Svečias
Vardas:
Slaptažodis:

Aptarkite svetainę


Reklama


IEŠKO!


„Tribūnoje” pasakoja


Nuorodos

Skydeliai

image

imageCreative Commons License