Pagrindinis|Tribūna|IEŠKO!
Turinys

Parašykite mums

Rask mus Facebook`e


Plepykla

Pilviškietiškas video

Šmtadienio, vykusio 2011-01-18 Santakos gimnazijoje, filmas.

Daugiau VIDEOfilmų.


Dabar užėję

Viso prisijungę: 10
Svečių: 8
Vartotojų: 2
luisatw16 , rickyiw4

Statistika


Pradinis » Straipsniai » Kultūrnamis » Apie Pilviškių kraštą.

Deklaruojant pasėlius yra naujovių
Šią savaitę jau prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas. Pirmieji Vilkaviškio rajone savo nedidelius pasėlių plotus trečiadienį deklaravo trys ūkininkai. Klausučių seniūnijoje Roma Blankienė deklaravo 3 ha, Vištytyje Leonas Cimermonas – 5 ha, Keturvalakiuose Rimantas Paulauskas – 9 ha. 

Ta pati paraiška 
Deklaravimas baigsis birželio 15 d. Pavėluotai pateiktos paraiškos bus priimamos iki 2009 m. liepos 10 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinę paramos sumą mažinant 1 proc. Remiantis Žemės ūkio ministerijos parengtu pranešimu, kaip ir ankstesniaisiais metais, teikiant paraišką tiesioginėms išmokoms gauti bus galima prašyti paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) vadinamąsias plotines priemones: „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ (programos: „Ekologinis ūkininkavimas“, „Kraštovaizdžio tvarkymas“ (šią programą sudaro 8 veiklos sritys) bei „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“); „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“; „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“; „Natura 2000 išmokos“. 
Kaip ir praėjusiais metais, vienoje paraiškoje bus galima prašyti kompensacinių išmokų už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas. Paraiškos duomenys taip pat bus naudojami ir gauti paramą už energetinius augalus bei už perdirbti skirtas avietes bei braškes. 
Jei pareiškėjo deklaruojamas laukas yra vientisame plote, kuriame auginami tos pačios rūšies augalai ar laikomas pūdymas, tai tas plotas turi būti išskirtas labai aiškiomis ribomis. Tai itin aktualu, jei deklaruojamasis plotas ribojasi su kito pareiškėjo laukais. Ribos turi būti pažymėtos taip, kad einant bet kuria lauko kraštine būtų galima matyti lauko ribą. Per paramos laikotarpį, t. y. iki kitų metų pasėlių deklaravimo pradžios, pažymėtosios ribos negali natūraliai išnykti arba būti pakeistos. Šis reikalavimas aktualus tiems pareiškėjams, kurie turi ganyklų viename žemės plote su kitais ūkininkais. 
Pareiškėjas turi deklaruoti visus žemės ūkio valdoje turimus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, t. y. ir tas žemės ūkio naudmenas, už kurias išmokos nėra mokamos. 

Viena parama 
Šiais metais bendrosios paraiškos pildymo instrukcija papildyta nauju skyriumi. Tai padaryta siekiant atkreipti žemdirbių dėmesį į tai, jog KPP vadinamųjų plotinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse yra numatyta, kad tam pačiam laukui negalima taikyti kelių paramų. Ankstesniais metais pasitaikė atvejų, kai pareiškėjas prašė paramos pagal dvi nesuderinamas priemones, vykdė įsipareigojimus pagal abi priemones, tačiau paramą gavo tik už vieną. Tarkim, pareiškėjai, gaunantys paramą pagal priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, negali gauti paramos už tą patį plotą pagal priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklos sritis „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“ ir „Šlapynių tvarkymas“. Pareiškėjai, net laikydamiesi abiem priemonėms nustatytų reikalavimų, paramą galės gauti tik už vieną. 
Supaprastintos taisyklės 
Supaprastintos tam tikros įgyvendinimo taisyklių nuostatos pagal KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programas „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“. Padaryta esminių pakeitimų: atsisakyta reikalavimo pateikti nuomos ar panaudos sutarties pagrindu valdomos žemės nuomos ar panaudos sutartis; padidinta maksimali metinė išmokos suma dalyvaujantiems „Ekologinio ūkininkavimo” programoje vienai valdai iki 400 000 Lt (buvo 150 tūkst. Lt); įgyvendinimo taisyklėse aprašytas „Kraštovaizdžio programos“ veiklų „Melioracijos griovių tvarkymas“ bei „Kraštovaizdžio elementų valdoje (gyvatvorių) tvarkymas“ plotų matavimas ir apskaičiavimas. 
Pareiškėjams, nuo 2009 m. norintiems teikti paraiškas pagal „Kraštovaizdžio tvarkymo programos“ veiklą „Šlapynių tvarkymas“, parengtas šlapynių nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas 2009 m. balandžio 7 d. žemės ministro įsakymu Nr. 3D-228. Aprašas palengvina šlapynių nustatymo tvarką ir jų įbraižymą žemėlapiuose. Nustatyti šlapynių plotą bei įbraižyti jį žemėlapiuose gali ir pats žemdirbys, tačiau jei padaryti šį darbą prašoma kito vykdytojo, ši paslauga žemdirbiui suteikiama nemokamai. 

Žmedirbiai privalo laikytis reikalavimų 
Šiemet pradedama taikyti viena svarbi naujovė: prašantieji tiesioginių ir kompensacinių išmokų turės laikytis ne tik geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB), bet ir tam tikros dalies vadinamųjų valdymo reikalavimų. Šiais metais iš valdymo reikalavimų dalies bus pradėtas kontroliuoti tik aplinkosaugos ir gyvūnų registravimo ir ženklinimo reikalavimų laikymasis. Iš esmės tai nesugriežtins aplinkosaugos ar gyvulių ženklinimo reikalavimų. Jų reikės laikytis ta pačia tvarka, kaip ir iki šiol. Tačiau nauja yra tai, kad jei kontrolės institucijos nustatys minėtųjų reikalavimų pažeidimus, išmokos bus mažinamos, o jei pažeidimai bus dideli ir sunkūs, išmokos visai nebus mokamos. GAAB ir valdymo reikalavimų kontrolę pagal kompetencijų sritis vykdys dvi institucijos – Nacionalinė mokėjimo agentūra bei Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. 
Jei žemdirbiai norėtų pasitikrinti, ar jų valda atitinka minėtuosius reikalavimus, jie tai gali padaryti, pasinaudodami ES parama pagal KPP priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“. Žemdirbiams teikiamos būtiniausios su reikalavimų diegimu susijusios paslaugos: konsultavimas, informavimas, mokymas, gali būti atliekamas ūkio vertinimas, ar šis atitinka reikalavimus, teikiamos rekomendacijos, kaip pašalinti trūkumus. Tiems, kurie naudosis konsultavimo paslaugomis, bus padengiama dalis konsultavimosi išlaidų (iki 80 proc., bet ne daugiau kaip 5179 Lt per 2007–2013 m. laikotarpį). 
Pareiškėjai, dalyvaujantys KPP priemonėje „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, be GAAB ir valdymo reikalavimų, dar turės laikytis trąšų ir augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų. 

Perėmė funkcijas 
Dar viena naujovė, kad nuo 2009 m. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras perėmė tam tikras funkcijas iš Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA). Nuo šių metų centras rinks paraiškas tiesioginėms išmokoms gauti iš seniūnijų ir savivaldybių, patikrins paraiškų duomenis ir perduos juos NMA. Centras nuo šiol yra atsakingas už visą paraiškų priėmimo informacinės sistemos įgyvendinimą ir tvarkymą. 
Paraiškos bus labiau tikrinamos pradiniame etape, jas priimant seniūnijose ir savivaldybėse. Taip bus išvengta nesusipratimų ir klaidų, mažiau paraiškų bus grąžinama žemdirbiams. Elektroninis įbraižymas leidžia apsidrausti nuo pagrindinių klaidų – pamatyti dvigubą deklaravimą bei viršdeklaravimą bloke. 
Visi žemdirbiai gali raštu kreiptis į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą su prašymu prisijungti prie sistemos. Gavę tokią teisę, jie gali patys savarankiškai įbraižyti pasėlių laukus elektroniniu būdu. 
Popieriniai žemėlapiai deklaruojamų pasėlių įbraižymui jau atspausdinti ir šiuo metu dalijami žemės ūkių skyriams. Darbuotojai yra apmokyti, kaip dirbti su paraiškų priėmimo sistema. 

Bendrosios naujovės 
Pažymėtina, jog šie metai yra paskutiniai, kai deklaruojant energetinius augalus galima prašyti 45 eurų už hektarą paramos iš ES biudžeto. Nuo 2007 m. ES naujosiose narėse pradėtos įgyvendinti paramos už energetinius augalus schemos nuo 2010 m. bus panaikintos. 
Referencinis energetinių augalų derlingumas pagal rūšis šiemet yra toks pat, kaip ir pernai. Jis patvirtintas žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-223 „Dėl Paramos už energetinius augalus, skirtus biokuro gamybai, administravimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“. Referencinis derlingumas svarbus tuomet, kai pasirašant sutartis su supirkėjais ar perdirbėjais sutartyse nurodomas įsipareigojimas dėl derlingumo. Šis derlingumas aktualus ir pristatant užaugintą derlių, nes parama apskaičiuojama pagal įsakyme numatytą referencinį derlingumą. Parama mokama už tokį plotą, iš kurio gautas derlius atitinka nustatytą derlingumą. 
Svarbu tai, kad nuo 2010 m. parama grūdiniams augalams, rapsams, linams bus visiškai atsieta nuo gamybos. Tai reiškia, kad nuo 2010 m. žemdirbiams už šiuos deklaruotus pasėlius bus mokama pagrindinė išmoka (ES biudžeto lėšos) ir atsietoji išmoka (LR biudžeto lėšos) už konkrečiu laikotarpiu turėtą ir deklaruotą pasėlių plotą. 
Nuo 2007 m. Lietuva, kaip ir kitos naujosios ES šalys narės, privalėjo įgyvendinti kai kuriuos bendrosios išmokos schemos elementus, kurie lėmė, kad papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos skilo į dvi dalis: susietąją, mokamą pagal einamųjų metų auginamus plotus arba turimą gyvulių skaičių, ir atsietąją, mokamą pagal augalų plotą, turėtą numatytuoju laikotarpiu (2006 m.).Autorius:Paruošta pagal Žemės ūkio ministeri

Šaltinis: http://santaka.info/?sid=13596
Kategorija: Apie Pilviškių kraštą. |
Peržiūrų: 1593 | Raktažodžiai: Pilviskiai, Pilviskiai, žemės ūkis
Viso komentarų: 0
Komentuoti gali tik prisiregistravę vartotojai.
[ Registruotis | Įeiti ]
Paieška svetainėje

Duomenys
Šiandien:
Ketvirtadienis, 2020-10-01

Jūs esate Svečias
Vardas:
Slaptažodis:

Aptarkite svetainę


Reklama


IEŠKO!


„Tribūnoje” pasakoja


Nuorodos

Skydeliai

image

imageCreative Commons License