Pagrindinis|Tribūna|IEŠKO!
Turinys

Parašykite mums

Rask mus Facebook`e


Plepykla

Pilviškietiškas video

Šmtadienio, vykusio 2011-01-18 Santakos gimnazijoje, filmas.

Daugiau VIDEOfilmų.


Dabar užėję

Viso prisijungę: 5
Svečių: 1
Vartotojų: 4
ineseu3 , harveyyd69 , melisahz4 , petrajt11

Statistika


Pradinis » Straipsniai » Kultūrnamis » Apie Pilviškių kraštą.

Pilviškių seniūnijoje ruošiamasi paminėti svarbų istorinį įvykį

Birutė NENĖNIENĖ

Rugsėjo 11 dieną Pilviškių seniūnijoje vyks patriotinis-pilietinis rengi­nys, kurį organizuoja Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Marijampolės filialas. Šios sąjungos filialo pirmininko pavaduotojas ir LPKTS apskrities koordinatorius bei Tauro apygardos partizanų vado pa­vaduotojas Vytautas Raibikis redakcijai plačiau papasakojo apie šio renginio programą.

Respublikinio lygio
12 val. Pilviškių bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios. Prieš tai mieste­lio gyventojus į renginį pakvies Lietuvos kariuomenės pučiamųjų or­kestras – grodamas eis nuo Pilviškių „Santakos“ gimnazijos stadiono iki bažnyčios.
„Pakviestos dalyvauti visos apskrities mokyklos, jų paprašyta, kad at­siųstų po grupę mokinių ir mokytoją. Dalyvaus daug garbių svečių: Sei­mo, Vyriausybės atstovai, savivaldybių merai, šauliai, partizanai. Šis edukacinės pilietinio ir tautinio ugdymo programos „Vardan Lietuvos“ respublikinis renginys – tai gyvoji istorijos pamoka jaunimui. Jis bus fil­muojamas, įrašomos kalbėjusiųjų mintys. Po to DVD diskeliai bus per­duoti mokykloms, kad galėtų medžiagą panaudoti pamokose“, – paaiš­kino V. Raibikis.
Tai renginys, skirtas 1947 m. sausio 15–16 dienomis Nadrausvės ir Juo­dupių kaime įvykusiam Lietuvos partizanų apygardų vadų ir jų atstovų pirmajam suvažiavimui atminti.

Nepaprastai reikšminga
Istoriniuose šaltiniuose minimi, o dokumentų rinkinyje „Lietuvos parti­zanų Tauro apygarda. 1945–1952 m.“ yra išspausdinti šio Lietuvos ko­votojų už laisvę suvažiavimo protokolai, rezoliucija. Kadangi jis vyko visiškai slaptai, nėra minima vietovė, kai kuriuose tekstuose tik nuro­doma, jog tai vyko Suvalkijoje.
Lietuvos partizanų apygardų vadų suvažiavimas turėjo vykti 1947 m. sausio 18 d. prie Kauno. Tačiau gerą mėnesį prieš tai šioje teritorijoje buvo sutelkta daug seklių bei pora pulkų kariuomenės, nes MGB turėjo tikslą sunaikinti visą partizanų vadovybę ir šiam smūgiui kruopščiai ruošėsi. Išaiškėjus šiai provokacijai ir atskleidus stambiausio MGB agento J. Markulio-Erelio išdavystę, visos Lietuvos partizanų apygardų vadų suvažiavimo data ir vieta buvo pakeistos. Pasirinkta Tauro apy­gardos partizanų veikimo teritorija, numatyta vieta netoli Pilviškių. Partizanai čia sėkmingai posėdžiavo sausio 15–16 dienomis, priėmė svarbius dokumentus, kurie buvo labai reikšmingi tolimesniame laisvės kovų etape.
„Šiemet minime Lietuvos vardo tūkstantmetį, šiuos metus Seimas pa­skelbė Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio metais, todėl ir mūsų renginiai skirti tai progai“, – sakė V. Raibikis.

Padėjo seniūnija
Nadrausvės ir Juodupių kaimų pavadinimai randami tik smulkiame že­mėlapyje. Gyventojų čia jau nelikę, tik per ūkininkų laukus į Šešupę nu­vinguriuoja alksniais ir karklais apžėlusios Rausvės upelės vaga. Jos srovė vis tik nenuplukdė į užmarštį to, kas viename ir kitame jos kran­te įvyko prieš daugiau kaip šešiasdešimt metų.
„Sodybos, kuriose vyko suvažiavimas, buvo vienoje ir kitoje upelio pu­sėje, tačiau jos neišliko”, – mostelėjo į tą pusę Pilviškių seniūnas Vy­tautas Judickas.
Kalba apie šios vietos įamžinimą tarp Tauro partizanų apygardos atsto­vų ir seniūnijos užsimezgė praėjusių metų pabaigoje. Kadangi tai gana atoki vietovė, nuspręsta, jog geriausia būtų paminklą pastatyti prie lauko kelio.
Ant pilkapio užkeltas paprastas lauko riedulys su įrašu apie šioje vieto­je vykusį svarbų istorinį įvykį. Prie paminklo takelis nuklotas irgi iš ak­menų. Surasti šią vietą nėra sunku: nuo Paežerių pusės, pravažiavus A. Kriščiukaičio-Aišbės tėviškę, kelias per laukus pasuka į kairę.
Paminklo pastatymu, teritorijos sutvarkymu rūpinosi seniūnija. Seniū­nas pasiuntė darbininkus ir vaizdas nuošalioje vietovėje pasikeitė: pa­naikintas suvešėjęs kemsynas, užpilta žemių, priėjimas prie paminklo ir jo papėdė išgrįsta iš laukų surinktais akmenimis. Praėjusį penktadie­nį į šią vietą atvykęs LPKTS Marijampolės filialo pirmininkas Večesla­vas Agurkis susipažino su renginio scenarijumi, su seniūnu susiderino, kaip papuoš aplinką, aptarė kitus organizacinius dalykus. Šią savaitę ši plika teritorija bus apsodinta spygliuočių krūmeliais, gėlėmis, paruoš­tos vietos programos dalyviams ir žiūrovams.

Nėra abejingi
Renginio organizatoriai planuoja sulaukti daugiau nei tūkstančio žmo­nių. Švietimo skyriaus vedėja A. Finagėjevienė rajono mokyklų vadovų pasitarime pagarsino organizatorių kvietimą, jį išsiuntė visoms mokyk­loms.
Pasak Švietimo skyriaus vyr. specialistės Ž. Žilinskienės, kuruojančios pilietinio ir tautinio ugdymo sritį, mokyklos neturėtų likti abejingos. Ti­kimasi, kad renginyje po daugiau ar mažiau atstovų dalyvaus.
Daug švietimo įstaigų – mokyklų, darželių – kiekvienais metais dalyvau­ja pilietinio ir tautinio ugdymo projektuose, kuriuos remia Švietimo ir mokslo ministerija, jų įgyvendinimui dalį lėšų skiria rajono Savivaldy­bė. Lėšos paskirstomos pagal konkursų temas. Šiemet daugiausia pro­jektų buvo parengta siekiant įprasminti reikšmingus valstybės ir tau­tos įvykius.
Mokytojų vadovaujami moksleiviai renka istorinę medžiagą, vyksta ekspedicijos, istorijos pamokos netradicinėje aplinkoje bei kiti numaty­ti renginiai.
Manoma, kad daug ką sudomins ir šį penktadienį įvyksianti netradicinė istorijos pamoka, kurioje atsiveria galimybė pamatyti ir išgirsti istori­jos liudininkus bei jos metraštininkus.

___________
Rugsėjo 11 d. vyks edukacinės pilietinio ir tautinio ugdymo programos „Vardan Lietuvos” renginys, skirtas 1947 m. sausio 15 – 16 d. Nadraus­vės ir Juodupių kaimuose (Vilkaviškio r., Pilviškių sen.) įvykusiam Lie­tuvos partizanų apygardų vadų ir atstovų pirmam suvažiavimui atmin­ti.
12 val. – šv. Mišios Pilviškių Švenčiausios Trejybės parapijos bažnyčio­je už kovose, tremtyse, lageriuose žuvusius partizanus.
13.30 val. – paminklo atidengimas ir šventinimas Juodupių kaime, daly­vių kalbos, mokinių, kariškių, pučiamųjų instrumentų orkestro, jungti­nio chorų kolektyvo programa, kariškiai atliks Šlovės salves žuvusiųjų už Lietuvos laisvę garbei.
Susieisime prie bendro vaišių stalo, pasivaišinsime kareiviška koše. Renginyje kviečiami dalyvauti Jos Ekscelencija Dalia Grybauskaitė, Eu­ropos Parlamento, Seimo nariai, Vyriausybės atstovai, Lietuvos kariuo­menės vadovai, buvę partizanai, ryšininkai, politiniai kaliniai, tremti­niai, Marijampolės apskrities mokiniai, mokytojai, Marijampolės kole­gijos studentai, dėstytojai, kiti garbūs svečiai.

Večeslavas AGURKIS
LPKTS Marijampolės filialo pirmininkas
Užsk. 9508

Istorinio įvykio vietoje LPKTS Marijampolės filialo pirmininkas V. Agur­kis (dešinėje) ir Pilviškių seniūnas V. Judickas aptarė organizacinius renginio klausimus.
Autorės nuotr.Autorius:Birutė NENĖNIENĖ

Šaltinis: http://santaka.info/?sid=15000
Kategorija: Apie Pilviškių kraštą. |
Peržiūrų: 2035 | Komentarų: 1 | Raktažodžiai: Pilviskiai, Pilviškiai
Viso komentarų: 1
2010-03-24 Spam
1. vincas (vincas) [Straipsnis ]
Ar pavyks nustatyti, kieno sodybose vyko šio suvažiavimo posėdžiai?

Komentuoti gali tik prisiregistravę vartotojai.
[ Registruotis | Įeiti ]
Paieška svetainėje

Duomenys
Šiandien:
Ketvirtadienis, 2020-02-27

Jūs esate Svečias
Vardas:
Slaptažodis:

Aptarkite svetainę


Reklama


IEŠKO!


„Tribūnoje” pasakoja


Nuorodos

Skydeliai

image

image

imageCreative Commons License